Terapeut

Jannika Strååt

"Ingen är okunnig om att möten med människor påverkar oss. Men många är okunniga om varför vi påverkas som vi gör."

Har du någonsin känt att ditt sinne och kropp inte är i harmoni?
Kanske har du upplevt stress, oro eller en känsla av obalans i ditt liv? Om så är fallet, så har jag något som kan vara till stor hjälp.


Chakraflödesterapi

Behandlingens syfte är att söka sig fram till den ursprungliga stabiliteten och livskraften som vi bar från födelsen Vitalisera kraftflöden som stagnerat så att de åter arbetar på ett enhetligt sätt. Chakrasystemet står i direkt förbindelse med nervsystemet kroppens organ och körtlar. Chakraterapin innefattar olika massager, punktbehandlingar m.m.


Intuitiv Healing

Utgår ifrån dina behov just nu och yttrar sig på olika sätt.

I mitt arbete som skådespelerska så är det viktigt att lyssna in och få förståelse för vad som ligger bakom orden som formar rollfigurens sätt att vara.

När jag sedan utbildade mig till Chakraflödesterapeut upptäckte
jag vilken nytta jag hade av den kunskapen.

Genom mötet i nuet, närvaron och lyssnandet bortom orden vill jag öka din förståelse för vad som begränsar dig, så du kommer närmar kärnan av dig själv.

Om du tittar ut över horisonten så kommer du upptäcka en liten fin strimma av ljus mellan himmel och hav, den strimman åter-reflekterar jordens kraftfält.
På samma sätt åter-reflekterar vi vårt eget kraftfält när vi låter kroppen möta beröringen av närvaro.

Jag ger behandlingar i Stockholm och på Gotland.

Här kan du GÖRA MIG GLAD !

+46 070 389 14 82

Adress Stockholm:
Jannika Strååt

Hornsgatan 134
117 28 STOCKHOLM

Adress Gotland:
Jannika Strååt

Ygne, Kuse Kustväg 18
622 61 VISBY