Föreläsare

Jannika Strååt

Jannika Strååt bjuder på en lustfylld och berikande föreläsning om kommunikationens inverkan. Med värme, humor, klokskap och närvaro berör hon sina åskådare, väcker nyfikenhet, igenkännande och många aha-upplevelser. Hon bjuder på sig själv och sin rika livserfarenhet. Med sin skådespelarförmåga tydliggör hon vardagliga situationer och öppnar för nya insikter. En dag med Jannika Strååt påverkar och lever kvar i minnet under många år.

Efter ett kvarts sekel i yrkeslivet blev jag varse att skådespelets sfär och den äkta verkligheten tycktes ha bytt plats.
Jag började utforska det tidlösa mysteriet – vem är jag egentligen? Vad består min verklighet av? Vad formar den?

År 1985 deltog jag i en kurs inom självkännedom och fick svar på otaliga frågor som gnagt i mitt sinne, samtidigt som jag upptäckte nya aspekter av mitt eget jag. Efter dessa nya erfarenheter, började hålla egna kurser, instruerade arbetsgrupper om olika undermedvetna undertoner och dess inverkan på våra relationer.

En önskan att fördjupa insikten och lösa spänningar hos de jag undervisade ledde till att jag utbildade mig till terapeut. Sedan dess har jag agerat som föreläsare och coach, både individuellt och i grupper. Jag håller en humoristiskt allvarlig och tankeväckande föreläsning om “Kroppens språk”.

Allt vi upplevt lagras i vårt kroppsliga minne; det vi har bearbetat förvandlas till värdefulla livserfarenheter. Händelser vi gömmer, döljer för oss själva, styr oss, blir till “undertexter” där upplevelsen omedvetet påverkar budskapet vi vill förmedla. Detta påverkar våra interaktioner och vår förmåga att vara närvarande i nuet.

Jag berättar om mina insikter av “kroppsminnet”, det samlade vetandet vi bär med oss från födseln En gömma där känslor och tidigare händelser har lett oss till att fatta olika beslut, som kanske senare i livet får oss att bete oss irrationellt. Detta beslut är sedan länge glömt men känslorna påverkar oss fortfarande.

Jag reflekterar över våra grundläggande känslor i interaktioner med andra- Hur vi känner in, glädjs eller irriteras. Vi reagerar och agerar ofta utan att stanna upp och reflektera, vilket kan leda till oönskade konsekvenser. Trygghet och samförstånd skapas inte bara genom ord, utan också genom de omedvetna och medvetna kroppssignaler vi sänder ut och mottar från våra medmänniskor. Det är inte bara vad du säger, utan hur du säger det som avgör hur ditt budskap blir mottaget.

När vi har modet att möta oss själva, när vi låter vår kunskap och visdom gå hand i hand, då lyfter det inte bara oss själva utan också människorna  vi möter och situationerna vi ställs inför.

Varmt välkomna till att boka en inspirerande och tankeväckande föreläsning!

// Jannika

Fem snabba frågor:

• Vad är effekten av att boka Jannika Strååt som föreläsare?

Du får en ökad förståelse om din del i vardagens olika situationer och möten. Likaså når du en djupare insikt om ursprunget till ditt eget och andras sätt att agera och reagera. Voi berör cell minnen och trauma. Kunskapen skapar en bättre förståelse för dig själv och andra och resulterar i ett varmare arbetsklimat och ett bättre liv.

• Hur är Jannika Strååt som talare?

Med sin förmåga att gestalta karaktärre, tar Jannika åhörarna med på en resa som berör livets olika skeenden. Med sin lyhörda närvaro får hon åskådarna att pendla mellan skratt och djupaste allvar. Både seriöst och lekfullt.

• Hur arbetar Jannika Strååt?

Formbar! Jannika kan lägga upp föreläsningen utifrån era behov och önskemål. Låt oss ta en första kontakt och talas vid!

• Vad ger Jannika Strååt sin publik?

På Jannika Strååts föredrag om kroppspråk och kommunikation kan man finna stöd, inspiration och förståelse. 
Självinsikter som förmedlas, är en god hjälp till att skapa bra och hälsosamma relationer, vilket påverka livsmiljön och hela människan i alla situationer och relationer.

• Vilka har nytta av att lyssna till Jannika Strååt?

Alla! 
Om man vill upptäcka och lära känna sina egna och andras bakomliggande orsaker till att vi är och agerar som vi gör, är denna föreläsning ett starkt ess i ärmen. Vi ökar individens kapacitet till samarbeten, ökad självinsikt och höjd närvaro
 Det leder till ökad glädje och samförstånd på arbetsplatsen. Föreläsningen passar både små och stora organisationer, inom privat och offentlig sektor. Föreläsningen passar bra under branch-mässdagar, som en personalvårdande åtgärd eller som allmän kompetensutveckling och team-building. 
Eller varför inte som en kick-off inför ett nytt projekt?